Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Akademik

İdari

Daire Başkan V.

M. Salih YİĞİT

E-Posta msyigit@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3250

Uzmanlık Alanları

Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Şef

Dilek ARSLAN

E-Posta dsahin@firat.edu.tr

Telefon Dahili: 3277

Uzmanlık Alanları

Ünal KORKMAZ

E-Posta ukorkmaz@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3274

Uzmanlık Alanları

Abdulkadir YONAR

E-Posta akyonar@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3280

Uzmanlık Alanları

Ferhat TİMUR

E-Posta ftimur@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3270

Uzmanlık Alanları

Hasan Bektaş PERÇİN

E-Posta hbpercin@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3259

Uzmanlık Alanları

Katkı İşlemleri Birimi

Talip YAMAN

E-Posta tyaman@firat.ed.tr

Telefon Dahili:3268

Uzmanlık Alanları

Katkı İşlemleri Birimi

İrem KANTARCIOĞLU

E-Posta ikantarcioglu@firat.edu.tr

Telefon Dahili: 3269

Uzmanlık Alanları

Yazı İşleri

Esma SARI

E-Posta esari@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3279

Uzmanlık Alanları

Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

Fatma YILDIZ

E-Posta fatmayildiz@firat.edu.tr

Telefon Dahili : 3267

Uzmanlık Alanları

Şef

Ersin ERCAN

E-Posta eercan1@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3265

Uzmanlık Alanları

Zuhal ALTUNTAŞ

E-Posta zaltuntas@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3275

Uzmanlık Alanları

Nalan YILMAZ

E-Posta nalan.yılmaz@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3266

Uzmanlık Alanları

Mustafa KILIÇ

E-Posta mustafa.kilic@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3257

Uzmanlık Alanları

Sait CENGİZ

E-Posta s.cengiz@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3258

Uzmanlık Alanları

Rüştü AKYILDIZ

E-Posta rakyildiz@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3260

Uzmanlık Alanları

Serkan ARTIKTAY

E-Posta sartiktay@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3256

Uzmanlık Alanları

Nizamettin PAK

E-Posta npak@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3255

Uzmanlık Alanları

Hacer YÜCER

E-Posta hyucer@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3254

Uzmanlık Alanları

Emine YAŞİN

E-Posta eyasin@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3252

Uzmanlık Alanları

Ömür GEZGİN

E-Posta ogezgin@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3253

Uzmanlık Alanları

Taşınır Kontrol, Yazı İşleri

Semiha ÇALIŞKAN

E-Posta scaliskan@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3262

Uzmanlık Alanları

Kimlik, Evrak Kayıt

Ramazan YAMANOĞLU

E-Posta ryamanoglu@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3272

Uzmanlık Alanları

Sekreterlik

Sedat GÜVEN

E-Posta sguven@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3251

Uzmanlık Alanları

Arşiv Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

Necmettin ŞAHİNER

E-Posta nsahiner@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3283

Uzmanlık Alanları

Şef

Dilek ARSLAN

E-Posta dsahin@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3277

Uzmanlık Alanları

Yavuz İLÇİ

E-Posta yilci@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3264

Uzmanlık Alanları

Sekreterlik

Emine ERĞAN

E-Posta eergan@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3251

Uzmanlık Alanları

Emrah KAYAOĞLU

E-Posta ekayaoglu@firat.edu.tr

Telefon Dahili :3263

Uzmanlık Alanları

Mevlüt YILMAN

E-Posta myilman@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3271

Uzmanlık Alanları

Kimlik Birimi

Hatice ERGÜCÜ

E-Posta hergucu@firat.edu.tr

Telefon Dahili:3261

Uzmanlık Alanları

Yardımcı Hizmetler

Emrah DERE

Telefon Dahili:3276

Uzmanlık Alanları

Yardımcı Hizmetler

Mehmet YABANCI

Telefon Dahili:3276

Uzmanlık Alanları