Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversitemiz URAP Verilerine Göre Başarı Sıralamasını Yükseltti

21.10.2021 07:29

Üniversitemiz, URAP Araştırma Laboratuvarının hazırladığı “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında yükseliş gösterdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2021-2022 Dünya Alan Sıralamaları belli oldu.

179 üniversitenin yer aldığı 2021-2022 URAP Türkiye sıralamasında Üniversitemiz geçtiğimiz yıla oranla başarı sırasını yükselterek 22’inci sıraya; 121 devlet üniversitesi arasında da 19’uncu sıraya yerleşti.

URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretimdeki farklılıkları göz önüne alarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Türkiye’deki en iyi üniversiteler sıralamasında 2019-2020 yılında 22’inci, 2020-2021 yılı sıralamasında 24’üncü sırada yer alan Üniversitemiz, 2021-2022 bu yıl 22’inci sırada yer aldı.

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

 

 

İlk 30’a Giren Devlet Üniversitelerinin Başarı Sıralaması

1          Hacettepe Üniversitesi

2          Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3          İstanbul Teknik Üniversitesi

4          İstanbul Üniversitesi

5          Ankara Üniversitesi

6          Gazi Üniversitesi

7          Ege Üniversitesi

8          İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

9          Yıldız Teknik Üniversitesi

10       Boğaziçi Üniversitesi

11       Gebze Teknik Üniversitesi

12       Marmara Üniversitesi

13       Atatürk Üniversitesi

14       Dokuz Eylül Üniversitesi

15       Erciyes Üniversitesi

16       Selçuk Üniversitesi

17       Çukurova Üniversitesi

18       Karadeniz Teknik Üniversitesi

19       Fırat Üniversitesi  

20       İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

21       Akdeniz Üniversitesi

22       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

23       Bursa Uludağ Üniversitesi

24       Ondokuz Mayıs Üniversitesi

25       Süleyman Demirel Üniversitesi

26       İnönü Üniversitesi

27       Anadolu Üniversitesi

28       Sakarya Üniversitesi

29       Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

30       Kocaeli Üniversitesi