Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İş Akış Şemaları

25.04.2022 16:24

İndirmek istediğiniz iş akış şemasının isminin üstüne tıklayınız.

Akademik Takvimin Hazırlanma ve Duyurulma Süreci İş Akış Şeması

Ders Ekleme-Ders Çıkarma Süreci İş Akış Şeması

Dikey Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Diploma Basımı İş Akış Süreci

Diploma Tescili Süreci İş Akış Şeması

Diploma İçeriği Basımı Süreci İş Akış Şeması

Diplomaların Hak Sahibine Teslim Süreci İş Akış Şeması

Harç Tahsilat İş Akış Süreci

Kaybedilen Diploma Süreci İş Akış Şeması

Lisans Eğitimini Tamamlamayanlara Verilen Ön Lisans Diploması Süreci İş Akış Şeması

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Mezuniyet Tek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Resmi Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci

Transkript Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci

Türkiye Burslu ve Hükümet Burslu Öğr. Yerleştirilmelerine Ait İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

YKS Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına Ait İş Akış Süreci

Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Harç İade İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Hızlı Erişim