Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

15.10.2021 13:23

Ders Kayıt İşlemleri

 • Ders kaydı ne demektir?

Ders kaydı, üniversitemizdeki yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.

 • Ders kaydımı ne zaman yapmalıyım?

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi Öğrenci İşleri Otomasyonu üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)


 • Ders Kayıt Yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlayamayan normal öğrenim öğrencileri katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyonunda ilgili yarıyıl/yıl için tanımlanan müfredattaki alması gereken dersleri seçer. Öğrenciler, öncelikle başarısız veya devamsızlıktan kaldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, seçtiği derslerin danışmanları tarafından onaylanmasından sonra ders kayıtlarını tamamlamış olurlar.

 •  Bir yarıyılda alınabilecek dersler için  bir üst sınır var mıdır?

Bir yarıyılda alınacak derslerin kredi toplamı üst sınırı 30 AKTS olmakla birlikte bu sınır kayıtlı olunan programın özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Programların ilgili dönem ve sınıfa göre belirlediği ders yükü sayısı da alınabilecek ders sayısını belirler. Öğrenciler ders yükü ve AKTS sınırını aşmamakla beraber alttan dersleri olmayıp AGNO'ları 2.50'nin üzerindeyse bir üst sınıftan 3 ders alabilirler.


 • Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (Fırat OBS) üzerinden ders seçip kaydettirmesi ya da danışmanına herhangi bir onay yaptırması gerekiyor mu?

Üniversitemiz programlarında eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin (Üniversiteye yeni kaydolanlar dâhil) Öğrenci Bilgi Sistemi (Fırat OBS) üzerinden akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri içerisinde yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir.

 • Ders Kaydı yapacam borç görünüyor ne yapmalıyım?

Ders kaydı yapabilmeniz için üzerinizde öğrenim harcı borcu görünüyorsa bunu ödemeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numaranızı girerek öğrenim harcınızı yatırabilirsiniz. Aksi takdirde ders kayıt ekranına giriş yapamaz ve derslerinizi seçemezsiniz.


 • Ders Kaydı yapacam fakat dersleri göremiyorum?

Ders kayıt ekranında dersi seçmek istediğinizde ders görünmüyorsa bölüm başkanı dersleri açmamış demektir. Bölüm başkanının aktif döneme ilgili dersi açması gerekir. Bölüm başkanı ile irtibata geçip dersleri açtırmak gerekir.


 • Ders kayıt işlemimi süresi içerisinde yapamadım,nereye başvurmalıyım?

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan dönem  2547 sayılı Kanun’da belirtilen  öğrenim süresine dahildir.

 • Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi? 

Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci öğrenim süresi devam ediyorsa bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir.


 • Ders Ekleme- Bırakma işlemi nasıl yapılır?

Ders Ekleme-Bırakma işlemleri Akademik takvimde belirtilen süre içinde danışman gözetiminde yapılır.


 • Yoklama ve sınav listesinde isim görünmüyorsa ne yapılmalıdır?

Bu konuda birçok olasılık olabilir, örneğin ders kaydı yapılmamıştır, ders kaydı danışman tarafından onaylanmamış olabilir ya da ilgili ders bir başka şubede alınıyor olabilir. En kısa zamanda danışman ile iletişime geçilmelidir.


 • Devamsızlık hakkım ne kadardır?

Öğrenci ilk kez aldığı ve devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ini; teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasını en az % 80’ine devam etmek zorundadır.


 • Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

Hızlı Erişim