Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçiş

15.10.2021 13:24

 • Yatay geçiş işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Üç türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur.

 1. Kurumlar arası yatay geçiş
 2. Kurum içi yatay geçiş
 3. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

Yatay geçişe ilişkin kontenjanlar ve başvuru şartları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sitesinde  ilan edilir.

 • Yatay geçiş başvurusunu nasıl yapabilirim?

 Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversitenin ilgili birimine elden ya da posta ile yapılır. Postadaki gecikmelerden dolayı son başvuru tarihini geçiren adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar Üniversitenin web sitesinde duyurulur. 

 

 • Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Öğrencinin LYS sonuç belgesini, kayıtlı olduğu programdaki başarı durumunu gösterir not döküm belgesini (transkripti), müfredat ve ders içeriklerini gösterir onaylanmış belgeleri, Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgelerle birlikte başvuru tarihleri içinde ilgili birime teslim etmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

 • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda değerlendirme kriterleri nelerdir?

Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şartlar aranmaz.

 

 • Şu anda İşletme Lisans programında okumaktayım. İnşaat Mühendisliği Lisans programına merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir miyim?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek ise, belirtilen şartlara göre yatay geçiş yapabilir.

 • Bir Lisans programının hem birinci öğretimine hemde ikinci öğretimine aynı anda yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Evet,Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir. ​

 • Yatay geçiş başvurusu yapacağım dönemde kayıt dondurdum bir sorun olur mu?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 • Kayıtlı olduğum Lisans programında hazırlık sınıfında okumaktayım. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilir miyim?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.​​

 • Bir lisans programının ikinci öğretimine kayıtlıyım. Sınıfımda yüzde 10'a girerek bir üst sınıfa geçtim. Birinci Öğretime geçebilir miyim.?

İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir.

Hızlı Erişim