Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

15.10.2021 18:19

BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Dilek ARSLAN dsahin@firat.edu.tr
(Şef) Dahili: 3277
Ünal KORKMAZ ukorkmaz@firat.edu.tr
Dahili :3274
Abdulkadir YONAR akyonar@firat.edu.tr
Dahili :3280
Ferhat TİMUR akyonar@firat.edu.tr
Dahili :3270
Hasan Bektaş  PERÇİN hbpercin@firat.edu.tr
Dahili :3259
Esma SARI esari@firat.edu.tr
( Yazı İşleri )  Dahili :3279
Talip YAMAN tyaman@firat.edu.tr
(Katkı İşlemleri Birimi) Dahili :3268
İrem KANTARCIOĞLU ikantarcioglu@firat.edu.tr
(Katkı İşlemleri Birimi) Dahili :3269

Hızlı Erişim