Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Arşiv Şube Müdürlüğü

15.10.2021 18:32

ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Necmettin Şahiner
 
Şube Müdürü
Tel :3283
nsahiner@firat.edu.tr
Dilek ARSLAN dsahin@firat.edu.tr
Şef
Dahili :3277
Yavuz İLÇİ yilci@firat.edu.tr
Dahili :3264
Emrah KAYAOĞLU ekayaoglu@firat.edu.tr
Dahili :3263
Mevlüt YILMAN myilman@firat.edu.tr
Dahili: 3271
Emine ERĞAN eergan@firat.edu.tr
Dahili :3251
Hatice ERGÜCÜ hergucu@firat.edu.tr
Dahili :3261
Emrah DERE Dahili :3276
Mehmet YABANCI Dahili :3276

Hızlı Erişim