Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ders Muafiyeti ve İntibak

17.10.2021 19:28

Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğumda başarılı olduğum ders/derslerden ya da yaz okulu, özel öğrenci, Farabi, erasmus vs değişim programlarından almış olduğum derslerden nasıl muaf olabilirim?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Fırat Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16)

  • Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

Hızlı Erişim