Ara
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yaz Okulu, Çift Anadal, Yandal

17.10.2021 19:31

  • Yaz okulunda ders almak zorunlu mudur?

Yaz okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.

  • Yaz okulu var mı? Hangi dersler açılacak?

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan dersler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde fakültelerin web sayfalarında ilan edilmektedir.

  • Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir

 

  • Çift anadal ile yan dal eğitim almanın şartları nelerdir?

Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Erişmek için tıklayınız

Hızlı Erişim